Termeni și condiții

Termeni și condiții

Pentru a închiria un autoturism de la driveXplore, este imperativ să se respecte și să se îndeplinească condițiile prealabile, care sunt obligatorii pentru persoanele fizice/juridice, atât române, cât și străine.


       A. Obligaţiile driveXplore

 1. Contractul conferă Clientului dreptul de utilizare al autovehiculului în conformitate cu prevederile sale, prin intermediul următoarelor modalități profesionale: predarea autovehiculului, completarea și semnarea fisei de predare-preluare, înmânarea cheilor și documentelor aferente autovehiculului (certificat de înmatriculare, polița de asigurare RCA) în format original.
 2. driveXplore are responsabilitatea de a furniza Clientului asistență rutieră pe întreg teritoriul României, în timpul întregului contract, non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în caz de accident sau defecțiune tehnică a vehiculului închiriat. Este important de menționat că DriveXplore nu își asumă responsabilitatea de a remedia situațiile de pană a anvelopelor.
 3. driveXplore are obligația de a înlocui autovehiculul (în limita disponibilității) în cazul unei defecțiuni majore care nu poate fi remediată pe loc, fără ca Clientul să fie responsabil de aceasta. În astfel de situații, driveXplore se angajează să furnizeze un nou autoturism într-un interval de 24 de ore, în funcție de locația unde a fost constatată defecțiunea. In cazul în care defecțiunea este rezultatul acțiunilor Clientului, driveXplore va solicita o nouă garanție pentru a putea livra un alt autoturism.
 4. În situația în care driveXplore nu poate înlocui autovehiculul, se va proceda la restituirea către Client a unei sume proporționale cu perioada în care autovehiculul nu a putut fi utilizat, reprezentând partea corespunzătoare din costul total al închirierii. Restituriea se va face in functie de caz prin transfer bancar sau numerar, in decurs de maxim 14 zile de la retur. Pentru comenzile platite cu cardul suma va fi returnata pe acelasi card utilizat la tranzactionare, in decurs de maxim 14 zile de la acceptarea returului.
 5. De la momentul livrării autovehiculului și până la momentul în care acesta este returnat, driveXplore este exonerată de orice răspundere în ceea ce privește daunele cauzate în trafic de către autovehiculul închiriat de către Client, precum și de taxele de drum sau de pod și de amenzi rezultate din ocuparea abuzivă a unui loc de parcare sau din nerespectarea legislației rutiere sau a legilor în vigoare în România.
 6. driveXplore poate retrage autoturismul în cazul în care consideră că Clientul încalcă vreuna dintre clauzele contractuale sau în cazul în care driveXplore constată că datele furnizate de către client sunt incorecte sau false.

       B. Obligaţiile Clientului

În cazul unei rezervări efectuate prin intermediul telefonului sau al e-mailului driveXplore își rezervă dreptul de a anula rezervarea fără a avea obligația de a plăti vreo sumă către Client, în situația în care Clientul final nu îndeplinește cerințele minime obligatorii pentru închiriere, așa cum sunt specificate în contract și publicate pe site-ul driveXplore.

 1. Clientul trebuie să dețină un permis de conducere național și/sau internațional valabil (obligatoriu permis internațional pentru documente emise în țări cu scriere diferită de alfabetul latin și pentru cele obținute prin conducerea unui autovehicul cu volan pe partea dreaptă, de exemplu: UK, India, Australia, Japonia). La momentul semnării Contractului, este necesară prezentarea în format original a permisului de conducere, împreună cu un act de identitate.
 2. În situația rezervărilor confirmate, driveXplore își rezervă dreptul de a anula rezervarea în cazul în care Clientul întârzie ridicarea autoturismului cu o perioadă de peste 3 ore față de ora convenită în prealabil, fără o notificare prealabilă din partea Clientului.
 3. Este obligatoriu ca conducerea autovehiculului să fie permisă numai persoanelor autorizate de către driveXplore și menționate în Contract, sau a reprezentanților DriveXplore.
 4. Se aplică o taxă în valoare de 15 €/utilizator pentru șoferii suplimentari, taxa nu se aplica primului șofer suplimentar. Prin înregistrarea acestora în Contract, se înțelege și se acceptă faptul că aceștia trebuie să îndeplinească condițiile de închiriere stabilite de driveXplore.
 5. Este interzis să conduceți autovehiculul în afara suprafețelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate sau în zone închise circulației publice. În caz contrar, driveXplore va reține costurile reparațiilor, indiferent de tipul de garanție ales de către client (inclusiv în cazul taxei SCDW/SCDW+), din depozitul de garanție.
 6. Este strict interzisă efectuarea sau permisiunea de intervenții tehnice sau estetice asupra autovehiculului fără obținerea unui acord scris din partea driveXplore.
 7. Este strict interzisă utilizarea autovehiculului in timp ce șoferul se află sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor psihotrope sau altor substanțe care pot afecta capacitatea de concentrare, starea mentală sau aptitudinile fizice ale conducătorului auto;
 8. Este strict interzisă utilizarea autovehiculului în scopuri de taximetrie, transport alternativ (de exemplu, Uber, Bolt, Bla Bla Car), școală de șoferi, activități de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, transport de substanțe periculoase sau pentru activități ilegale care pot cauza deteriorarea autovehiculului. De asemenea, este interzisă atribuirea altor destinații în afara transportului de persoane în regim de închiriere. În cazul în care autoturismul închiriat este pus sub sechestru sau este distrus/deteriorat de către autorități sau de către Client ca urmare a utilizării sale în obținerea unor avantaje necuvenite prin transportul unor obiecte sau substanțe interzise, Clientul va fi considerat responsabil pentru întreaga valoare a autovehiculului.
 9. Clientul are obligația de a menține autoturismul într-o stare corespunzătoare de utilizare pe întreaga durată a contractului și de a preda autoturismul în aceeași stare în care a fost preluat. În cazul apariției unor daune la autoturism pe perioada contractului (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor sau daune cu autor necunoscut), clientul este responsabil de acoperirea costurilor tuturor reparațiilor necesare pentru a readuce autoturismul la starea în care se afla la data preluării, în limitele depozitului de garanție. În cazul nerespectării procedurii de gestionare a daunelor, clientul este responsabil pentru întreaga valoare a reparațiilor, costurile de imobilizare și costurile generate de indisponibilitatea autoturismului.

        C. Desfășurarea Contractului. Livrarea, Înlocuirea și Restituirea Autovehiculului.

 1. Livrarea și restituirea autovehiculului vor fi efectuate conform locului, datei și orei convenite între Client și driveXplore, așa cum sunt specificate în formularul de rezervare și în Contract.
 2. Predarea și preluarea autovehiculului în afara programului normal de lucru (luni-vineri, 09:00-18:00) pot fi efectuate la cererea clientului. În astfel de situații, se va aplica o taxă suplimentară de 10 € per preluare/predare.
 3. Orice deteriorare sau distrugere a jantelor sau anvelopelor implică obligația Clientului de a plăti o taxă de serviciu în valoare de 50 €, precum și costurile de reparație sau înlocuire a elementului afectat.
 4. Orice daună produsă la partea inferioară a autovehiculului, inclusiv elementele de protecție (scut, baie de ulei, esapament, toba etc.), impune obligația Clientului de a plăti o taxă de serviciu în valoare de 50 €, precum și costurile de reparare sau înlocuire a elementului afectat.
 5. Pentru a restitui autovehiculul într-o altă locație decat Bucuresti sau Otopeni, este necesar acordul explicit al driveXplore, iar în acest caz se va aplica o taxă suplimentară de dislocare, cu o valoare cuprinsă între 30 € și 250 €. În situația în care Clientul dorește să returneze autovehiculul într-o altă locație după preluarea acestuia, este necesară o notificare în scris către driveXplore la e-mail: [email protected] DriveXplore trebuie să consimtă la această modificare contractuală, iar Clientul va fi responsabil de plata taxei suplimentare de dislocare menționată anterior. Valoarea exactă a taxei va fi comunicată în scris de către driveXplore prin intermediul unui e-mail.
 6. La depășirea termenului de restituire a autovehiculului conform contractului, se va aplica o taxa suplimentară de 5 € pe oră, conform înțelegerii contractuale. În cazul în care Clientul întârzie predarea autovehiculului fără acordul explicit al DriveXplore, compania are dreptul de a prelua posesia acestuia pe cheltuiala și riscul Clientului. Depășirea termenului de returnare a mașinii cu mai mult de 3 ore atrage după sine prelungirea contractului cu încă 24 ore, doar daca locatarul solicită acest lucru telefonic. În caz contrar, autovehiculul va fi declarant furat. În situația prelungirii termenului contractului, la cerere, cu încă 24 ore, prețul chiriei pentru noua zi este calculat în conformitate cu oferta standard.
 7. Restituirea autovehiculului este finalizată în momentul în care atât driveXplore, cât și Clientul semnează fisa de predare.
 8. În cazul în care autovehiculele sunt restituite în afara programului obișnuit (weekend și/sau perioade nocturne) sau în condiții meteo care împiedică verificarea imediată a mașinii, responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii și deblocarea garanțiilor este prelungită cu 24 de ore de la momentul efectiv al restituirii autoturismului. Această condiție se aplică și atunci când mașina returnată de către client se află într-o stare murdară și necesită spălare înainte de a fi verificată.
 9. Nepredarea autoturismului de către Client fără notificare în scris către driveXplore sau fără contact telefonic la numărul de asistență non-stop 0755 761 608, fără predarea cheii unui reprezentant DriveXplore și fără semnarea bilaterala a fisei de preluare, va implica responsabilitatea Clientului pentru toate costurile asociate relocării autoturismului către agenția de închiriere și a altor costuri necesare readucerii autoturismului în starea inițială, în cazul în care autoturismul este preluat în condiții diferite față de cele în care a fost predat conform contractului. Aceleași condiții se aplică și în cazul în care Clientul refuză predarea autoturismului.
 10. Clientul are obligația de a restitui autovehiculul cu aceeași cantitate de combustibil ca la începutul perioadei de închiriere, conform fisei de predare-primire. În caz contrar, la primirea unei notificări scrise de la driveXplore, Clientul este de acord să plătească o taxă de reîncărcare de 20 € și să suporte costul combustibilului lipsă, conform bonului fiscal de alimentare.
 11. La predarea autoturismului către Client, se va evidenția stadiul de igienă al acestuia, atât în interior, cât și în exterior, urmând ca Clientul să semneze un proces-verbal care menționează aceste aspecte. În cazul în care, la restituire, autovehiculul necesită o curățenie mai intensă decât procedura standard pentru a fi adus la starea în care a fost închiriat initial, Clientul este de acord să suporte o taxă administrativă de 50 €, la care se adaugă costul serviciilor de spălătorie auto, conform facturii care va fi transmisă prin e-mail.
 12. Dacă Clientul alimentează autovehiculul închiriat de la driveXplore cu un tip de carburant diferit de cel indicat de producător (specificat în talon și în fișa de predare-primire), acest lucru implică obligația Clientului de a achita o taxă de serviciu în valoare de 50 €. De asemenea, Clientul va suporta costurile transportului cu platforma, costurile aferente zilelor de imobilizare în service, costurile de reparație conform devizului de reparație și, de asemenea, va fi necesară realimentarea corespunzătoare (inclusiv pentru clienții care au optat pentru SCDW / SCDW+).
 13. Clientul poate solicita anularea rezervarii cu minim 48 ore inainte de a prelua masina in mod gratuit.
 14. Dupa achitarea prin card a rezervarii, clientul va primi un e-mail de confirmare cu datele rezervarii, iar ulterior in termen de 24h o copie a contractului de inchiriere transmis pe e-mail.
 15. DriveXplore oferă închirierea autoturismului împreună cu diverse accesorii, inclusiv GPS, scaun pentru copil și lănțuri zăpadă, conform următoarelor tarife:
 • Scaun pentru copil: 15 € pe întreaga perioadă de închiriere.
 • Lănțuri zăpadă: 15 € pe întreaga perioadă de închiriere.
 • GPS: 15 € pe întreaga perioadă de închiriere.

14. În situația în care Clientul pierde sau deteriorează cheile sau actele originale, driveXplore va solicita Clientului să achite contravaloarea obiectelor deteriorate sau pierdute, se va percepe o taxă în valoare de 200 €.

15. În cazul în care clientul returnează mașina murdară, se vor aplica urmatoarele taxe:

 • Taxă pentru curățenie excesivă în autoturism (tapiterie pătată, plafon pătat etc.): 150 euro
 • Taxă pentru tapiserie grav deteriorată (arsă cu țigara, ruptă, agățată etc.): 200 euro

16. DriveXplore nu poate fi considerată responsabilă pentru orice obiecte lăsate în autovehicul de către Client și nemenționate la momentul restituirii autovehiculului.

17. Fumatul în autovehiculele DriveXplore este strict interzis. În situația în care această regulă nu este respectată, se va aplica o taxă în valoare de 100 €, la care se va adăuga costul serviciilor de curățare auto.

În cazul pierderii accesoriilor prezente în autovehicul, se vor aplica taxe între 50 și 150 euro.

        D. Plata Serviciilor

 1. La încheierea contractului, clientul achită integral costurile de închiriere, inclusiv opțiunile suplimentare, taxa de reducere a garanției (dacă a optat pentru aceasta) și orice alte taxe suplimentare prevăzute de contract..
 2. Facturarea în RON se realizează utilizând cursul de schimb de vânzare al BNR înregistrat în ziua semnării Contractului.
 3. Plata închirierii poate fi efectuată prin utilizarea cardului de debit sau prin numerar. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2). Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzactii. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.Siguranta informatiilor dvs. este garantata de faptul ca PlatiOnline nu stocheaza datele confidentiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizata catre banca procesatoare. In acest fel informatiile dvs. sunt in siguranta. Indiferent de valuta pe care o aveti in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii dumneavoastra. Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele driveXplore.
 4. Tarifele nu acoperă: costurile carburanților, taxele de drum cu excepția vignetei de drum pentru România care este inclusă în tariful de închiriere, amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare sau costurile rezultate în urma acțiunilor autorităților locale referitoare la autovehiculul care face obiectul acestui contract, pe durata închirierii. Responsabilitatea integrală pentru aceste sume revine clientului..
 5. În situația returnării anticipate a autovehiculului, clientului i se va rambursa suma plătită în avans pentru servicii, recalculată în funcție de modificarea tarifului pe zi. Rambursarea poate fi efectuată fie în numerar, fie prin eliberarea unui voucher în rețeaua DriveXplore, valabil timp de 12 luni.

Voucherul poate fi utilizat în scopul reducerii costului unei viitoare închirieri. Pentru a beneficia de acesta, clientul trebuie să notifice telefonic sau prin e-mail că deține un astfel de voucher și să-l prezinte fie în format fizic, fie electronic, la momentul preluării vehiculului. Voucherul poate fi oferit și ca un cadou.

 1. Garantia specificată va fi returnată la finalul perioadei contractuale, într-un interval de maxim 30 de zile de la semnarea fisei de predare de către DriveXplore și Client. DriveXplore nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile în restituirea garanției cauzate de factori externi, precum întârzierile în instituțiile bancare, greve, blocarea conturilor Clientului etc. Garantia poate fi returnată fie prin cardul folosit la plasarea comenzii, transfer bancar sau numerar in functie de caz.

       E. Prelungirea, Încetarea și Încheierea Contractului.

 1. Orice prelungire, încetare sau reziliere anticipată a Contractului trebuie convenită în prealabil cu driveXplore.
 2. Pentru a solicita prelungirea Contractului, Clientul trebuie să informeze driveXplore cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea acestuia. Tariful convenit trebuie achitat în aceleași condiții ca și în contractul inițial, în termen de maximum 24 de ore de la începerea perioadei de prelungire. Prelungirea Contractului poate fi realizată prin acordul scris al ambelor părți.
 3. Contractul se încheie automat la expirarea perioadei de închiriere.
 4. Contractul poate înceta înainte de termen prin acordul părților sau ca urmare a rezilierii.
 5. În cazul în care are loc rezilierea Contractului, driveXplore va notifica Clientul telefonic, prin telefon sau prin e-mail.
 6. Atât în cazul încheierii anticipate a Contractului, cât și în cazul rezilierii, Clientul are obligația de a returna autovehiculul în termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

        F. Daune

 1. Clientul are responsabilitatea de a notifica imediat driveXplore cu privire la orice deteriorare nouă descoperită la autovehiculul închiriat.

În cazul în care dauna este provocată de o persoană necunoscută, Clientul este obligat să obțină, înainte de returnarea mașinii, o Autorizație de Reparație de la autoritățile de poliție.

 1. În cazul în care Clientul este vinovat de producerea accidentului în care sunt implicate două autovehicule, acesta are următoarele responsabilități:
 • Completarea formularului de constatare amiabilă în cazul în care ambii șoferi își recunosc vina;
 • Obținerea unui Proces Verbal și a unei Autorizații de Reparație de la autoritățile de poliție în situația în care cei doi șoferi nu ajung la o înțelegere amiabilă.
 1. În situația în care accidentul nu este cauzat de Client și sunt implicate două autovehicule, acesta are următoarele responsabilități:
 • Completarea formularului de constatare amiabilă în cazul în care ambii șoferi își recunosc vina, împreună cu o copie a asigurării RCA a șoferului vinovat, o copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului vinovat, o copie a cărții de identitate a șoferului vinovat și o copie a permisului de conducere al acestuia.
 • În cazul în care cei doi șoferi nu ajung la o înțelegere amiabilă, vor fi necesare o copie a asigurării RCA a șoferului vinovat, un Proces Verbal și o Autorizație de Reparație obținute de la autoritățile de poliție.
 1. În situația în care au fost implicate mai mult de două autovehicule într-un accident sau au rezultat vătămări corporale, Clientul are obligația de a contacta autoritățile de poliție pentru a obține Procesul Verbal și Autorizația de Reparație.
 2. În cazul unui accident în care a fost lovit un animal, clientul are obligația de a notifica imediat autoritățile de poliție cu privire la producerea accidentului.
 3. În toate cazurile menționate anterior, Clientul are responsabilitatea de a verifica corectitudinea completării atât a Formularului de Constatare Amiabilă, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de autoritățile de poliție.
 4. În situația în care procedura de gestionare a daunelor nu este respectată, Clientul poartă responsabilitatea integrală pentru costurile reparațiilor, costurile de imobilizare și pierderile cauzate de indisponibilitatea autovehiculului.
 5. Orice nouă daună survenită pe durata închirierii autovehiculului va fi facturată conform tarifelor pentru daune, inclusiv daunele minore, precum zgârieturile.

       G. Garanții și asigurări

 1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii. Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite in acel accident.
 2. Clientul are posibilitatea de a opta, la momentul semnării contractului, între garantia completă sau alegerea opțională a Super Collision Damage Waiver (SCDW).

Beneficiile asigurării SCDW:

 • Dacă alegeți asigurarea SCDW și, în urma respectării legislației rutiere, autoturismul închiriat suferă avarii din vina dvs., nu veți fi supus unei taxe suplimentare.
 • Vă eliberați de responsabilitatea financiară în cazul avariilor suferite de autoturismul închiriat.
 • Tarifele pentru această asigurare sunt adaptate în mod flexibil pentru fiecare model de autoturism și perioadă în parte.
 • Asigurarea SCDW este opțională pentru orice autoturism închiriat de la driveXplore
 1.  Clientul este responsabil și răspunde pentru repararea și plata daunelor colaterale în următoarele situații, indiferent de taxa achitată pentru reducerea garanției:
 • Nerespectarea obligațiilor prevăzute în Capitolul B.
 • Lipsa combustibilului, fiind obligat să plătească o taxă de alimentare în valoare de 20 € și să suporte costul combustibilului lipsă.
 • Pierderea sau deteriorarea actelor mașinii, cheilor sau accesoriilor.
 • Deteriorarea habitaclului prin murdărire excesivă, patarea scaunelor sau deteriorarea acestora.
 • Avarierea părții inferioare a autovehiculului, inclusiv scutul, toba de eșapament și baia de ulei.
 • Alimentarea incorectă a autovehiculului.
 • Deteriorarea jantelor sau a anvelopelor.
 • Deteriorarea parțială sau totală cauzată de fumatul în interiorul mașinii și/sau în apropierea mediilor inflamabile.
 1. Pentru fiecare autoturism închiriat se impune achitarea unei garanții cuprinse între 250 și 1500 EUR, în funcție de valoarea mașinii închiriate. Această sumă va fi returnată integral în cazul în care autoturismul este restituit în stare intactă, curat și cu toate accesoriile furnizate, conform termenilor și condițiilor din contract.
 2. Garantia de închiriere poate fi plătită la începutul perioadei de închiriere, urmând să fie returnată la restituirea autoturismului în aceleași condiții ca la preluare. În cazul în care autoturismul este returnat într-o stare foarte murdară, ne rezervăm dreptul de a bloca această garanție până la curățarea autoturismului și stabilirea stării exacte de restituire.

În situația în care autoturismul este returnat cu daune sau lipsă de accesorii, garantia de închiriere va fi reținută parțial sau integral.

Atât asigurarea SCDW, cât și garanția de închiriere acoperă doar persoanele înscrise în contract cu dreptul de a conduce autoturismul închiriat.

  H. Dispoziții finale

 1. Orice neințelegere rezultată din sau în legătură cu acest acord va fi mai întâi soluționată pe cale amiabilă și doar în caz de eșec, părțile vor apela la instanțele competente din București.
 2. Acest Contract servește ca dovadă în orice dispută.